banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG TUYỂN SINH 

Phòng Tuyển Sinh dãy G - Cao đẳng Công nghệ TP.HCM
Đ/c: 586 Kha Vạn Cân, P.Linh Đông, TP.Thủ Đức
Hotline 1: 0339.675.128 (Cô Thanh)
Hotline 2: 028.66802326 - 0396414095 (Cô Yến Nhi)